Ochrona środowiska » Lista referencyjna

  • Urzędy Miejskie w: Szydłowcu, Sędziszowie, Krośnie

  • Urzędy Miasta i Gminy m.in. w: Chęcinach, Lipsku, Małogoszczy, Nowym Mieście n.Pilicą, Iłży, Suchedniowie,

  • Urzędy Gminne m.in. w: Wierzbicy, Wolanowie, Orońsku, Ożarowie, Oksie, Słupi Jędrzejowskiej, Chlewiskach, Wiślicy, Sieciechowie, Głowaczowie, Tarłowie, Dłutowie, Grabowie n.Pilicą, Górnie, Pionkach, Wodzisławiu, Chotczy, Łącznej i in.,

  • Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie i Końskich

  • Związek Międzygminny EKOLOGIA w Jędrzejowie

  • Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej m.in. w: Opatowie, Staszowie, Kozienicach, Garbatce-Letnisku, Iłży, Jedlińsku, Skaryszewie, Suche-dniowie, Nowym Mieście n. Pilicą, Zwoleniu itd.,

  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach

  • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszów

  • Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

  • Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Łomży

  • Mostostal Siedlce S.A.

  • ZPG „DOLINA NIDY” S.A. Leszcze

  • MAN STAR TRUCKS & BUSSES Sp. z o.o. w Starachowicach

  • CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

  • GEYER & HOSAJA Zakłady Gumowe w Mielcu Sp. z o.o.

  • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. Kielce

  • Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. w Kielcach

  • "DODONI Górzyńscy" sp. j. w Suchedniowie

  • PKN ORLEN S.A. w Płocku

  • "WW Wanicki" Sp. z o.o. Kraków-Mogilany

  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich

  • Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej

  • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach

  • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach

  • CHODOR–PROJEKT Biuro Projektów Budownictwa Sp. z o.o. w Kielcach

  • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku

  • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Kielcach

  • NEOINVEST Sp. z o.o. Biuro Projektów Drogowych w Kielcach

  • Biuro Projektowo-Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki w Kielcach

  • Drogowa Pracownia Projektowa Ewa Białek w Kielcach

  • Wojewódzkie Biuro Projektów w Zabrzu Sp. z o.o,

  • PPUP Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddz. Regionalny w Kielcach

INWEST-EKO, 25-015 KIELCE, ul. ZĹ‚ota 23, pok. 209-213, tel. (041) 343 15 17, fax (041) 344 42 75