Surowce
Ochrona środowiska

Surowce » Oferta » MĄCZKA BITUMICZNA

Produkowane kruszywa zwykłe i granulowane oraz mączka bitumiczna, na bieżąco badane są w laboratoriach zakładowych oraz w Laboratorium Drogowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach. Coroczne Orzeczenia o Jakości, stałe monitorowanie produkcji poparte bieżącym atestowaniem wszystkich asortymentów jest gwarantem satysfakcji naszych Klientów z dostarczonego kruszywa.

Oferujemy następujące rodzaje surowców:
Mączka wapienna wypełniacz do mas bitumicznych

Złoże:
Oferowane do sprzedaży asortymenty KOSD S.A. produkowane są w czterech kopalniach na bazie złóż:
- dolomitu barwy jasnoszarej oraz twardych wapieni zdolomityzowanych dewońskich barwy szarej o wytrzymałości na ściskanie 130 - 150 MPa
- twardych wapieni dewońskich barwy szarej i ciemnoszarej o wytrzymałości na ściskanie 140 - 150 MPa
- wapieni jurajskich barwy jasnożółtej o wytrzymałości na ściskanie ~ 110 MPa

PICT38_k3.jpg
INWEST-EKO, 25-015 KIELCE, ul. ZĹ‚ota 23, pok. 209-213, tel. (041) 343 15 17, fax (041) 344 42 75