Ochrona środowiska » Realizacje

Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Morawica-Pińczów wraz z remontem mostu w m-ci Podłęże. 2004/2005

 
Zleceniodawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. ul. Św. Leonarda 18, 25-953 Kielce

    W ramach projektu opracowano "Studium wykonalności projektowanej przebudowy drogi nr 766 (dług. 23,750 km)" oraz "Raport o oddziaływaniu w/w inwestycji na środowisko" (etap pozwolenia na budowę)

    W studium wykonalności omówiono charakterystykę projektu, dokonano analizy technicznej i technologicznej, analizy ruchu oraz analizy ekonomicznej i analizy oddziaływania na środowisko. Raport natomiast przedstawia potencjalne zagrożenia jakie może stworzyć projektowana inwestycja w środowisku, w tym oddziaływanie akustyczne.

 Powrót
INWEST-EKO, 25-015 KIELCE, ul. ZĹ‚ota 23, pok. 209-213, tel. (041) 343 15 17, fax (041) 344 42 75