Ochrona środowiska » Realizacje

Projekt: "Budowa węzła drogowego między ulicami: Żelazną – 1-go Maja – Zagnańską w Kielcach wraz z przebudową ronda im. G. Herlinga-Grudzińskiego" 2004 -2005.

 

Zleceniodawca:
- CHODOR-PROJEKT Biuro Projektów Budo-wnictwa Sp. z o.o. ul.Zagnańska27, 25-323 Kielce
- Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej nr 7, 25-950 Kielce

 


Zakres prac obejmował opracowanie "Studium wykonalności projektowanej inwestycji wraz z Raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwupoziomowego węzła drogowego na skrzyżowaniu 4 ulic, przebudowie istniejącego węzła drogowego wraz z sieciami i urządzeniami technicznymi, odwodnieniem i oświetleniem ulic" (etap wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego)

 Powrót
INWEST-EKO, 25-015 KIELCE, ul. ZĹ‚ota 23, pok. 209-213, tel. (041) 343 15 17, fax (041) 344 42 75