Ochrona środowiska » Realizacje

Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych pięciu ujęć awaryjno-wspomagających m. Kielce, 2004

 
Zleceniodawca: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. , ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

Powyższym operatem wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody podziemnej ze studni awaryjno-wspomagających dla potrzeb wodociągu komunalnego m. Kielce, w ilościach określonych dla poszczególnych ujęć.

 Powrót
INWEST-EKO, 25-015 KIELCE, ul. ZĹ‚ota 23, pok. 209-213, tel. (041) 343 15 17, fax (041) 344 42 75