Ochrona środowiska » Realizacje

Ujęcia wody pitnej: Kielce-Białogon, Kielce-Dyminy, Zagnańsk” dla miasta Kielce. 2006, 2007

 
Zleceniodawca: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

W oparciu o całoroczne pomiary i obserwacje w sieci punktów obserwacyjnych (z częstotliwością 1 raz w miesiącu) opracowywane są roczne sprawozdania nt. „Wpływu eksploatacji ujęć wód podziemnych na zmianę warunków hydrogeologicznych w rejonach w/w ujęć wodnych.

 Powrót
INWEST-EKO, 25-015 KIELCE, ul. ZĹ‚ota 23, pok. 209-213, tel. (041) 343 15 17, fax (041) 344 42 75