Ochrona środowiska » Realizacje

Ujęcie wody podziemnej „Józefów” z utworów triasowych w Suchedniowie – „Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej”, 2003-2004

 
Zleceniodawca: "Dodoni" Górzyńscy, Sp.j. w Suchedniowie i Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie.

Zakres prac obejmował opracowanie projektu i wykonanie studni głębinowej (o głębokości 90 mb) w utworach triasowych oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej pod kątem wykorzystania wody dla potrzeb produkcyjnych (produkcja napojów gazowanych) i socjalno-bytowych.

 Powrót
INWEST-EKO, 25-015 KIELCE, ul. ZĹ‚ota 23, pok. 209-213, tel. (041) 343 15 17, fax (041) 344 42 75