Ochrona środowiska » Realizacje

Opracowanie ekofizjograficzne w zakresie podstawowym dla części miasta Krosna na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 2005

 
Zleceniodawca: Gmina Krosno, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno

    Opracowanie składa się z dwóch części: cz.I – obejmuje część obrębu ewidencyjnego Śródmieście (pow. ok. 336 ha), cz. II – obręby ewidencyjne: Białobrzegi i Krościenko oraz części obrębów Suchodół, Przemysłowa i Śród-mieście (pow. ok. 2056 ha).

    Dokumentację wykonano w formie tradycyjnej zawierającej część opisową i kartograficzną oraz na nośniku elektronicznym.

 Powrót
INWEST-EKO, 25-015 KIELCE, ul. ZĹ‚ota 23, pok. 209-213, tel. (041) 343 15 17, fax (041) 344 42 75