Ochrona środowiska » Realizacje

Wniosek w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska dla instalacji w postaci składowiska odpadów (2003 i nadal )

 
Zleceniodawca: Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – użytkownicy składowisk

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmuje: oznaczenie prowadzącego instalację, adres eksploatowanej instalacji, informację o tytule prawnym do instalacji, informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji, ocenę stanu technicznego instalacji.

 Powrót
INWEST-EKO, 25-015 KIELCE, ul. ZĹ‚ota 23, pok. 209-213, tel. (041) 343 15 17, fax (041) 344 42 75