Ochrona środowiska » Realizacje

Wniosek w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska dla instalacji do produkcji mleka i wyrobów mleczarskich w OSM w Końskich, 2004

 
Zleceniodawca: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich ul. Zielona 11, 26-200 Końskie

    Wniosek przedstawia ograniczenia dla każdego rodzaju typowych oddziaływań, jakie mogą występować w związku z eksploatacją instalacji do produkcji mleka i wyrobów mleczarskich, w tym: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, wytwarzania odpadów, emitowanie hałasu, emitowanie pól elektromagnetycznych oraz określa warunki jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do kanalizacji i warunki poboru wód.

    Pozwoli to na uzyskanie przez OSM w Końskich pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska w formie decyzji administracyjnej.

 Powrót
INWEST-EKO, 25-015 KIELCE, ul. ZĹ‚ota 23, pok. 209-213, tel. (041) 343 15 17, fax (041) 344 42 75