Ochrona środowiska » Realizacje

Projekt: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w miejscowości Sw. Katarzyna od km 6+325,57 do km 8+616,65" 2006

 

Zleceniodawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. ul. Św.Leonarda 18, 25-953 Kielce


    W ramach projektu opracowano "Studium wykonalności projektowanej inwestycji", której celem jest usprawnienie warunków komunikacyjnych, osiągniętych poprzez przebudowę odcinka drogi o dług. ok. 2300 m w zakresie ujednolicenia szerokości jezdni, wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, przebudowy skrzyżowań, budowy chodników i pasa ruchu dla rowerów oraz elementów odwodnienia.

    Studium zawiera charakterystykę projektu oraz analizy: techniczną i technologiczną, analizę ruchu, analizę ekonomiczną i analizę oddziaływania inwestycji na środowisko.

 Powrót
INWEST-EKO, 25-015 KIELCE, ul. ZĹ‚ota 23, pok. 209-213, tel. (041) 343 15 17, fax (041) 344 42 75