Ochrona środowiska » Realizacje

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Łomży, 2005

 
Zleceniodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży, Sp. z o.o., ul. Kopernika 9A, 18-400 Łomża

    Wniosek opracowano w związku z prowadzeniem przez MPEC w Łomży instalacji „do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt”, która zgodnie z Rozporz. MŚ z dnia 26 lipca 2002 (Dz.U. Nr 122 z 2002r. poz. 1055) jest zaliczana do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska.

    Przedsiębiorstwo uzyskało pozwolenie zintegro-wane w 2006r - Dec. Prezydenta m. Łomża znak: GKO 7644-5/05 z dnia 24.05.2006

 Powrót
INWEST-EKO, 25-015 KIELCE, ul. ZĹ‚ota 23, pok. 209-213, tel. (041) 343 15 17, fax (041) 344 42 75