Ochrona środowiska » Realizacje

2007-12-06

Projekt: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w miejscowości Sw. Katarzyna od km 6+325,57 do km 8+616,65" 2006

Zleceniodawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. ul. Św.Leonarda 18, 25-953 Kielce

więcej
2007-12-06

Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Morawica-Pińczów wraz z remontem mostu w m-ci Podłęże. 2004/2005

Zleceniodawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. ul. Św. Leonarda 18, 25-953 Kielce
więcej
2007-12-06

Projekt: "Budowa węzła drogowego między ulicami: Żelazną – 1-go Maja – Zagnańską w Kielcach wraz z przebudową ronda im. G. Herlinga-Grudzińskiego" 2004 -2005.

Zleceniodawca:
- CHODOR-PROJEKT Biuro Projektów Budo-wnictwa Sp. z o.o. ul.Zagnańska27, 25-323 Kielce
- Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej nr 7, 25-950 Kielce

 

więcej
2007-12-06

Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych pięciu ujęć awaryjno-wspomagających m. Kielce, 2004

Zleceniodawca: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. , ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
więcej
2007-12-06

Ujęcia wody pitnej: Kielce-Białogon, Kielce-Dyminy, Zagnańsk” dla miasta Kielce. 2006, 2007

Zleceniodawca: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
więcej
2007-12-06

Ujęcie wody podziemnej „Józefów” z utworów triasowych w Suchedniowie – „Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej”, 2003-2004

Zleceniodawca: "Dodoni" Górzyńscy, Sp.j. w Suchedniowie i Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie.
więcej
2007-12-06

Opracowanie ekofizjograficzne w zakresie podstawowym dla części miasta Krosna na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 2005

Zleceniodawca: Gmina Krosno, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
więcej
2007-09-19

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej w Łomży, 2005

Zleceniodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży, Sp. z o.o., ul. Kopernika 9A, 18-400 Łomża
więcej
2007-12-05

Wniosek w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska dla instalacji do produkcji mleka i wyrobów mleczarskich w OSM w Końskich, 2004

Zleceniodawca: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich ul. Zielona 11, 26-200 Końskie
więcej
2007-12-05

Wniosek w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska dla instalacji w postaci składowiska odpadów (2003 i nadal )

Zleceniodawca: Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – użytkownicy składowisk
więcej
Wyświetlanie od 1 do 10 (z 10 realizacji) Stron:  1 
INWEST-EKO, 25-015 KIELCE, ul. ZĹ‚ota 23, pok. 209-213, tel. (041) 343 15 17, fax (041) 344 42 75