Ochrona środowiska » Aktualności


Ujęcie wody pitnej dla m. Kielce w Dyminach - dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploata-cyjnych ujęcia 2006-2007

Zleceniodawca: "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
więcej

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków–Busko Zdrój na odc. od granicy woj. świętokrzyskiego do Buska Zdroju

Zleceniodawca: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
więcej

Projekt: Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku południowej obwodnicy Opatowa i dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 klasy GP, 2006-2007

Zleceniodawca: BPBK S.A w Gdańsku, ul. J.Uphagena 27 80-237 Gdańsk -Wrzeszcz
więcej

Projekt: "Budowa dwujezdniowej obwodnicy Parszowa i Wąchocka klasy GP w ciągu DK 42 – Stadium Koncepcji Programowej". 2006/2007

Zleceniodawca: Wojewódzkie Biuro Projektów w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-804 Zabrze


więcej
Wyświetlanie od 1 do 4 (z 4 aktualności) Stron:  1 
INWEST-EKO, 25-015 KIELCE, ul. ZĹ‚ota 23, pok. 209-213, tel. (041) 343 15 17, fax (041) 344 42 75