Ochrona środowiska » Aktualności

Projekt: "Budowa dwujezdniowej obwodnicy Parszowa i Wąchocka klasy GP w ciągu DK 42 – Stadium Koncepcji Programowej". 2006/2007

 

Zakres prac obejmuje:

  1. Raport o oddziaływaniu planowanego przed-sięwzięcia drogowego (dług. ok. 12 km) na środowisko

  2. Projekt prac geologicznych i opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

  3. Dokumentacja geotechnicznych warunków posadowienia 33 obiektów budowlanych w tym: 22 przepustów, 2 mostów, 8 wiaduktów, 1 przejścia podziemnego

  4. Projekt prac hydrogeologicznych i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej.

 Powrót
INWEST-EKO, 25-015 KIELCE, ul. ZĹ‚ota 23, pok. 209-213, tel. (041) 343 15 17, fax (041) 344 42 75